Nyheter i SMP inför miljörapporteringen 2018

Följande information har gått ut till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter.