Den årliga nationella kvalitetgranskningen av data ur SMP

På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utför SMED(Svenska MiljöEmissionsData), en årlig kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP.
Mer information om granskningen hittar du här.