Användarinstruktionen för 2014 års rapportering är klar

Användarinstruktionen för 2014 års rapportering är klar. Det har skett en del förändringar i bla grunddelen.

Det kan därför viktigt att du läser igenom användarinstruktionen innan rapportering. SMP-förvaltning kommer även att skicka ut ett informationsbrev med årets ändringar till kontaktperson och juridiskt ansvarig. Se därför till att kontaktuppgifterna är uppdaterade.

Användarinstruktionen hittar du under "hur gör jag"

Vid frågor kontakta supporten.