Mallar

Här finns de mallar som kan användas i miljörapporten

Tänk på att de filer som ska laddas upp i textdelen ska vara i pdf-format. Det går att spara som .pdf direkt i MS Word eller MS Excel.

 

Mallar för textdelsfliken

Mall för textdel 2017 års miljörapport

Mall för textdel 2016 års miljörapport

 

Mallar för redogörelse av BAT-slutsatser

Mall BAT-slutsats år 1 - 3 (2016-12-16)

Mall BAT-slutsats år 4 - (2016-12-16)

 

Mallar för emissionsdeklarationsfliken

Specifikation för importfil (emissionsdeklaration)

Generell exempelfil för import (emissionsdeklaration)

 

Mallar för avloppsreningsverk

Mall_för_avloppsreningsverk_från 10 000 pe

Mall_för_avloppsreningsverk_från 2 000 pe till 9 999 pe

Mall_för_separata avloppsledningsnät

 

Mall för anläggningar som förbränner avfall

Gäller anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall