Mallar

Här finns de mallar som kan användas i miljörapporten

Tänk på att de filer som ska laddas upp i textdelen ska vara i pdf-format. Det går att spara som .pdf direkt i MS Word eller MS Excel.

 

Mallar för textdelsfliken

Mall för textdel 2018 års miljörapport

 

Mallar för redogörelse av BAT-slutsatser

Mall BAT-slutsats år 1 - 3 (2016-12-16)

Mall BAT-slutsats år 4 - (2016-12-16)

Mall BAT för jordbruksverksamheter (2019-02-14) 

 

Mallar för emissionsdeklarationsfliken

Specifikation för import-fil (emissionsdeklaration)

Exempelfil för import (emissionsdeklaration)

Exempelfil för import med mottagare av FA (emissionsdeklaration)

 

 

Mallar för avloppsreningsverk

Mall_för_avloppsreningsverk_från 10 000 pe (2019-01-14)

Mall_för_avloppsreningsverk_från 2 000 pe till 9 999 pe (2019-01-14)

Mall_för_separata avloppsledningsnät (2019-01-14)

Exempelfil för Import Ledningsnät (2019-01-14)

Mall för redovisning av underlagsdata BOD7 respektive CODCr (ej aktuellt om utsläppskrav uppfylls som årsmedelvärde)

Mall för redovisning av underlagsdata N-tot (ej aktuell om utsläppskrav uppfylls som högsta tillåtna halt som årsmedelvärde) 

Mall SMP Beräkningsmall max gvb för tätbebyggelse

Exempelberäkning med fiktiv tätbebyggelse (max gvb tätbebyggelse)

Mall SMP Beräkningsmall maximal inkommande BOD-belastning (max gvb inkommande)

 

Mall för anläggningar som förbränner avfall

Gäller anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

Mall för tidigare års miljörapporter

Tidigare års mallar