Mallar

Här finns de mallar som kan användas i miljörapporten

Tänk på att de filer som ska laddas upp i textdelen ska vara i pdf-format. Det går att spara som .pdf direkt i MS Word eller MS Excel.

 

Mallar för textdelsfliken

Mall för textdel 2020 års miljörapport (2020-12-22)

 

Mallar för redogörelse av BAT-slutsatser

Mall BAT-slutsats år 1 - 3 (2016-12-16)

Mall BAT-slutsats år 4 - (2016-12-16)

Mall BAT för jordbruksverksamheter (2019-02-14) 

 

Mallar för emissionsdeklarationsfliken

Specifikation för import-fil (emissionsdeklaration)

Exempelfil för import (emissionsdeklaration)

Exempelfil för import med mottagare av FA (emissionsdeklaration)

 

Mall för frivillig rapportering av vattenuttag

Mall för frivillig rapportering av vattenuttag (2021-02-08)


Mallar för avloppsreningsverk

Mall_för_avloppsreningsverk_från 10 000 pe (2021-01-05)

Mall_för_avloppsreningsverk_från 2 000 pe till 9 999 pe (2021-01-05)

Mall_för_separata avloppsledningsnät (2019-01-14)

Exempelfil för Import Ledningsnät (2019-01-14)

Mall för redovisning av underlagsdata BOD7 respektive CODCr (ej aktuellt om utsläppskrav uppfylls som årsmedelvärde)

Mall för redovisning av underlagsdata N-tot (ej aktuell om utsläppskrav uppfylls som högsta tillåtna halt som årsmedelvärde) (2019-08-20)

Mall SMP Beräkningsmall max gvb för tätbebyggelse (2019-08-20)

Exempelberäkning med fiktiv tätbebyggelse (max gvb tätbebyggelse)

Mall SMP Beräkningsmall maximal inkommande BOD-belastning (max gvb inkommande) (2019-08-20)

Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6(2019-11-08)

Vägledning till Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6 (2019-11-08) 

 

Mall för anläggningar som förbränner avfall

Gäller anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

Bilaga 3.xlsx (2021-01-05)


Mall för tidigare års miljörapporter

Tidigare års mallar