Här finns mallar som använts i tidigare års miljörapporter

​Tänk på att de filer som ska laddas upp i textdelen ska vara i pdf-format. Det går att spara som .pdf direkt i MS Word eller MS Excel.

 

Mallar för textdelsfliken

Mall för textdel 2019 års miljörapport

Mall för textdel 2018 års miljörapport

Mall för textdel 2017 års miljörapport

Mall för textdel 2016 års miljörapport

 

 

Mallar för avloppsreningsverk (2019 års rapport)

Mall_för_avloppsreningsverk_från 10 000 pe

Mall_för_avloppsreningsverk_från 2 000 pe till 9 999 pe

Mallar för avloppsreningsverk (2018 års rapport)

Mall_för_avloppsreningsverk_från 10 000 pe

Mall_för_avloppsreningsverk_från 2 000 pe till 9 999 pe

Mall_för_separata avloppsledningsnät

 

Mall för anläggningar som förbränner avfall (2019)

Gäller anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

Bilaga 3.xls


Mall för anläggningar som förbränner avfall (före 2018)

Gäller anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall