Rapportering för anläggningar som förbränner avfall

Anläggningar som förbränner avfall (omfattas av förordningen 2013:253) rapporterar enligt föreskriften för miljörapport:

 • namn på produktionsenheter/enskilda förbränningsanläggningar i grunddelen
 • emissioner i emissionsdeklarationen
 • svar på frågorna i miljörapportföreskriften bilaga 3 i Excelfien "Bilaga 3" som hämtas under mallar och som laddas upp i textdelen

 

 Nytt för rapporteringen 2017

 Det har tillkommit rapporteringskrav på:

 • Antal drifttimmar
 • Antal haverier och sammanlagd tid de varat

 

Att tänka på vid rapporteringen

 • Redovisningen per produktionsenhet görs i SMP i form av delflöden.
 • Tänk på att inte alla produktionsenheter i anläggningen behöver vara del i avfallsförbränningsanläggningen. Dessa produktionsenheter ska inte anges i grunddelen utan enbart rapporteras i emissionsdeklarationsdelen direkt.
 • När man anger produktionsenhet i emissionsdeklarationsdelen kan man antingen välja en från listan (de som tillhör avfallsförbränningsanläggningen) eller skriva in ett eget namn.

 

Rapportering i grunddel

Här ska enbart de produktionsenheter anges som ingår i avfallsförbränningsanläggningen anges.

 1. Klicka på Ändra uppgifter
 2. Kryssa i kryssrutan Anläggningen omfattas av Förordning 2013:253
 3. WI1.JPG 

 4. Klicka på knappen Lägg till produktionsenhet
 5. Ange namn på produktionsenheten (pannan)
 6. Upprepa för alla produktionsenheter
 7. Klicka på Spara i grunddelen

 

Rapportering i emissionsdeklarationen

Emissionsdeklarationen fylls i som vanligt utom för Mottagare Luft flöde Ut.

Där är det obligatoriskt att ange produktionsenhet för parametrarna NOx, SO2 samt Stoft.

Produktionsenheter som varken tillhör förordning 2013:252 (stora förbränningsanläggningar) eller 2013:253 kan skrivas in direkt i rutan där man väljer produktionsenheter som angavs i grunddelen.

Även alla parametrar för Mottagare ER flöde In måste ha produktionsenheterna angiva på alla delflöden.

 1. Öppna delflödet för parametern och välj rätt produktionsenhet ur listan över de produktionsenheter som angavs i grunddelen.

WI4.png 

 

Svar på frågorna i bilaga 3

 1. Gå till mallar och ladda ner Excelfilen "Bilaga 3"
 2. Fyll i filen med dina svar (Tänk på att ha samma namn på produktionsenheterna som de namngavs i grunddelen)
 3. När filen är klar spara den som en pdf-fil
 4. Ladda upp pdf-filen i textdelen