Anläggningar som förbränner avfall

 

 

Rapportering för anläggningar som förbränner avfall

Anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall (FFA) rapporterar enligt 5 d § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Av industriutsläppsdirektivet 2010/75/EU (IED) följer rapporteringskrav som i stort inarbetats i miljörapporteringsföreskriften. I Naturvårdsverkets mall till bilaga 3 finns därutöver ett antal frivilliga uppgifter som är rapporteringskrav som följer av IED.

 

Om du är osäker på om anläggningen omfattas av FFA hittar du ytterligare vägledning kring FFA på Naturvårdsverkets hemsidor om förbränning.

 

På Naturvårdsverkets hemsida hittar du även ytterligare vägledning kring miljörapportering och specifikt om rapporteringskraven som träffar anläggningar som omfattas av FFA.

 

Att tänka på vid rapporteringen

Rapportering av avfallsförbränningsanläggningar och samförbrännings­anläggningar görs i

 • Grunddel
 • Emissionsdeklarationen
 • Textdelen, med hjälp av Excelfilen Bilaga 3 som hämtas från "Mallar".

 

 • Redovisningen i emissionsdeklarationen görs per produktionsenhet och parameter, i form av delflöden, det vill säga på Resultattyp "Del".
 • I Resultattyp "Total" ingår, för varje parameter som avser utsläpp, rapporterade värden från samtliga produktionsenheter, det vill säga även sådana som inte berörs av FFA.
 • Värdet för "Total" motsvarar/är inte mindre än summan av de ingående delarna.

1.png

 

1 Rapportering i grunddelen av produktionsenheter som omfattas av FFA

Här ska namn på produktionsenheter/enskilda förbränningsanläggningar/pannor som omfattas av FFA anges. Det är viktigt att rapporteringen för anläggningar som omfattas av FFA sker per panna. Enbart de produktionsenheter som träffas av FFA anges vid informationstexten "Anläggningen omfattas av Förordning 2013:253", enligt nedan.

 

1. Klicka på Ändra uppgifter

2. Kryssa i kryssrutan Anläggningen omfattas av Förordning 2013:253

bild a2.png

3. Klicka på knappen Lägg till produktionsenhet

4. Ange namn på produktionsenheten (pannan)

5. Upprepa för alla produktionsenheter

6. Klicka på Spara i grunddelen

 

Rapportering i grunddelen av produktionsenheter som inte omfattas av FFA

Se hjälpavsnitten "Stora förbränningsanläggningar" respektive "Övriga produktionsenheter".

 

2 Rapportering i emissionsdeklarationen av produktionsenheter som omfattas av FFA

 

 1. Öppna delflödet för parametern
 2. Klicka på fältet för produktionsenhet
 3. Välj en av de produktionsenheter för avfallsförbrännings- eller samförbränning­sanläggningar som visas i rullgardinsmenyn. Dessa är desamma som de som angetts i grunddelen. Observera att även produktionsenheter som inte omfattas av FFA visas i rullgardinsmenyn.
 4. Ange utsläpps- och övriga värden och klicka på spara

 

ild a4.png 

Rapportering i emissionsdeklarationen av produktionsenheter som inte omfattas av FFA

Se hjälpavsnitten "Stora förbränningsanläggningar" respektive "Övriga produktionsenheter".

3 Textdelen, Uppgifter i bilaga 3

 1. Gå till mallar och ladda ner Excelfilen "Bilaga 3"
 2. Fyll i filen med dina svar (Tänk på att ange samma namn på produktionsenheterna som de fick i grunddelen)
 3. När filen är klar spara den som en pdf-fil
 4. Ladda upp pdf-filen i textdelen