Nytt för i år

Här hittar du information om de förändringar som görs inför kommande års rapportering.

Under fliken Användarinstruktioner finns generella instruktioner för hur de olika flikarna i smp fungerar och används.

De övriga flikarna innehåller branschspecifika instruktioner för avloppsreningsverk, bygg- och rivningsavfall, anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar.

 

Ändringar i SMP under 2018

Förutom rättningar av fel har nedanstående förändringar införts

 • Nytt sätt att ange produktionsenheter
  Produktionsenheter som inte omfattas av Förordning 2013:252 eller 2013:253 anges även de i Grunddelen. De väljs sedan med rullgardinsmeny i Emissionsdeklarationen. Fritext kan inte längre användas för att ange produktionsenheter i Emissionsdeklarationen.
 • Fler verksamheter omfattas av Bygg- och rivningsavfall
  Alla A och B verksamheter som uppräknas i kapitel 29 i Miljöprövningsförordningen kommer att behöva rapportera Bygg- och rivningsavfall. Naturligtvis under förutsättning att de tagit emot sådant.
 • Nya mallar
  Det finns nu en mall som kan användas till att ange mottagaradresser för export av farligt avfall samt en mall för lantbruksföretag som ska rapportera BAT-slutsatser.
   
 • Fler Bränsleslag
  Det går nu att ange bränsleslagen Masugnsgas, Koksugnsgas, Bränngas, LD-gas, Raffinaderigas, Koks, Patentbränsle och Tjära med hjälp av rullgardinsmeny i Emissionsdeklarationen.
   
 • Kommentar vid angivande av noll-värde
  För utsläpp till Luft och Vatten måste man ange en kommentar om man rapporterat
  värdet 0. Mer information om detta och hur man rapporterar låga värden finns nu i SMP-hjälps användarinstruktion för hur man fyller i värden i emissionsdeklarationen.
   
 • Ändring av parametrar för Maxgvb
  Det finns möjlighet att ange Parametern Maxgvb-inkommande. Den tidigare parametern Maxgvb byter namn till Maxgvb-tätbebyggelse.

 

Tidigare ändringar i SMP