Nytt för i år

Här hittar du information om de förändringar som görs inför kommande års rapportering.

Under fliken Användarinstruktioner finns generella instruktioner för hur de olika flikarna i smp fungerar och används.

De övriga flikarna innehåller branschspecifika instruktioner för avloppsreningsverk, bygg- och rivningsavfall, anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar.

 

Ändringar i SMP under 2017

 • Det går numera att lägga till PDF-filer låsta för förändring i textdelen.

 • Det går att använda Excel med engelska regionala inställningar
  för att skapa textfilen som laddas upp i ED-delen.

 • Knappen "ändra mottagare" är borttagen i ED och täktdelen.

 • I LCP-fliken kopieras numera "Datum i driftagande" och "Typ" mellan åren.
 • I emissionsdeklarationen kommer föregående års metoder
  och metodbeskrivningar att följa med.

 • Inga e-postutskick som kommer direkt från smp går att svara på. Supportens e-post fungerar som tidigare och är den kontaktväg som ska användas.

 • Det är numera obligatoriskt att en anläggning har en angiven juridiskt ansvarig person.

 • Bränsleslagen har uppdaterats för ni som är LCP-anläggningar. För alla stora förbränningsanläggningar måste minst en parameter av typen bränsleslag anges för alla produktionsenheter i flödet ER/In.

 • Nytt för i år är att det går att välja Torv (Energitorv). Denna typ av torv ska användas i samband med rapportering av utbruten mängd energitorv. Det som tidigare hetta Torv i täktdelen heter nu Torv (Odlingstorv).

 • Ny rapportering av utsläpp på ledningsnät.

 • Nya parametrar för avloppsreningsanläggningar.