Nytt för i år

Här hittar du information om de förändringar som görs inför kommande års rapportering.

Under fliken Användarinstruktioner finns generella instruktioner för hur de olika flikarna i smp fungerar och används.

De övriga flikarna innehåller branschspecifika instruktioner för avloppsreningsverk, bygg- och rivningsavfall, anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar.


Ändringar i SMP under 2019

Förutom rättningar av fel har nedanstående förändringar införts

 • Verksamhetskoder anges av länsstyrelsen
  I miljörapportens grunddel så är verksamhetskoder, koder för industri­utsläpps­verksamheter med gällande BAT-slutsatser samt koder för farliga ämnen numera förifyllda. Uppgifterna hämtas från Länsstyrelsens handläggarstöd (NikITa). I de fall man som verksamhetsutövare inte anser att de förifyllda värdena stämmer har man möjlighet att i ett fritextfält ange de värden man anser ska gälla.

 • Dubbla BREF/BAT-slutsatser
  För verksamheter som berörs av fler än en BAT-slutsats kommer dessa att visas i miljörapportens grunddel. Detta gäller både för huvudsakliga industriutsläppsverksamheter och övriga industriutsläppsverksamheter.

 

 • Koordinater
  Koordinaterna som visas i grunddelen kommer från Länsstyrelsens register. Koordinaterna kan fortfarande ändras vid rapporteringen av verksamhetsutövaren.
  Koordinaterna kan dock endast ändras i anläggningsregistret av Länsstyrelsen, via handläggarstödet NikITa.

 

 • Ansvarig för godkännande av miljörapport
  Termen "Juridiskt ansvarig" har ersatts av "Ansvarig för godkännande av miljörapport"

 

 • Adressuppgifter
  Fälten för adressuppgifter för "Kontaktperson" och "Ansvarig för godkännande av miljö­rapport" har tagits bort ur grunddelen. Detsamma gäller för telefaxnummer.

   
 • Produktionsenheter i emissionsdeklarationen
  Produktionsenheter väljs med rullgardinsmeny i emissionsdeklarationen. Man kan nu bara rapportera på de produktionsenheter som angivits i grunddelen.

 • Driftstid för stora förbränningsanläggningar
  För verksamhetsår 2019 så kommer driftstid att anges för den stora förbränningsanläggningen och inte separat för de ingående produktionsenheterna, som det varit tidigare år.

 • Nya mallar för Avloppsreningsverk
  På sidan med mallar som nås via fliken Information i SMP finns ett antal nya mallar som används för redovisningar, beräkningar med mera. Se vägledning för avloppsreningsverk på Naturvardsverket.se.

 • Ny parameter för avloppsreningsverk
  Det finns möjlighet att ange värden för dimensionerande kapacitet. Se vägledning för avloppsreningsverk på Naturvardsverket.se.

   
 • Bilaga 3 för Avfalls- och Samförbränningsanläggningar
  Verksamheter som omfattar Avfalls och/eller Samförbränningsanläggningar kommer att behöva bocka för att de laddat upp Bilaga 3 (med innehåll enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8).

 

 • Integration med Länsstyrelsens nya handläggarstöd (NikITa)
  Ändringar av data i SMP kommer inte längre att föras över till det nya handläggarstödet. Detta innebär att ändringar som berör anläggningen och som angivits i samband med miljörapporteringen i SMP hanteras manuellt i det nya handläggar­stödet. Ändringar som görs i det nya handläggarstödet kommer däremot fortfarande föras över till SMP.

 

Tidigare ändringar i SMP