Skicka in miljörapport

Vem kan skicka in en miljörapport?

En användare kan färdigställa och kontrollera statusen på en miljörapport. Användaren kan även skriva in den sändlista (max 500 tecken) samt det meddelande (max 255 tecken) som skickas tillsammans med rapporten.

Däremot är det endast den som är juridiskt ansvarig som kan godkänna miljörapporten genom att skicka in den. Administratören har rättigheten att lägga upp den juridiskt ansvarige.

Mer information om användare och roller hittar du här.

​Det går enbart att skicka in en miljörapport när den är fullständig. Om den inte är fullständig visa fliken Visa brister. Först när fliken Skicka rapport är tillgänglig kan miljörapporten skickas in. 

Så här skickar du in en miljörapport

 1. Klicka på fliken Miljörapport

 2. Öppna aktuell miljörapport i listan över arbetsversioner

 3. Klicka på fliken Skicka rapport

 4. Du kan förhandsgranska miljörapportens delar genom att klicka på respektive länk. Den pdf-version som kommer att skickas till tillsynsmyndigheten visas

 5. Möjlighet finns att skicka ett meddelande tillsammans med miljörapporten. Här skrivs också e-postadresser till de som utöver tillsynsmyndigheten ska få kopior av miljörapporten. Vid flera e-postadresser måste semikolon (;) eller komma (,) används för att separera adresserna. Ange din egen e-post för att få en kopia av hela miljörapporten som en bifogad pdf-fil

 6. Klicka på Visa skillnader mot registrerad anläggning, så ser du eventuella ändringar i grunddelen, jämfört med registrerade uppgifter i länsstyrelsens system MiljöReda. Du kan också se miljörapportens olika delar

 7. Avsluta med att klicka på Skicka rapport

 8. En person inloggad som användare men utan behörigheten juridiskt ansvarig kan förbereda rapporten så här långt och avsluta genom att klicka på Spara

 9. För att skicka in rapporten ska den som är juridiskt ansvarig logga in och klicka på Skicka rapport (se ovan)

 10. Fyll i lösenordet för SMP (samma som används vid inloggning i systemet) och klicka på Skicka

 11. Kryssrutan Miljörapporten innehåller sekretesskänslig information går inte att ändra här. Den är ikryssad om miljörapporten innehåller sekretessmarkerad information. Den går inte att kryssa i om miljörapporten inte innehåller sekretessmarkerad information

 12. För att kunna skicka in miljörapporten måste kryssrutan Jag har tagit del av… markeras. Om du t ex angav fel lösenord och behöver göra om detta steg, avmarkera kryssrutan för Jag har tagit del av… för att åter kryssa i igen. När du har gjort det kommer också knappen Skicka att aktiveras igen

 13. När du har skickat in miljörapporten får du ett kvitto för den inskickade miljörapporten