Miljörapportens grunddel

När en ny miljörapport skapas hämtas de uppgifter som finns lagrade i SMP. Resterande uppgifter behöver läggas till av verksamhetsutövaren.

Om en ny version (samma år) skapas hämtas information från tidigare inlämnad version med undantag för de skrivskyddade fälten i grunddelen. Om du vill ändra dessa uppgifter ska du kontakta din tillsynsmyndighet.

En del av de ändringar som görs i grunddelen, betraktas som förslag till förändringar och endast efter länsstyrelsens godkännande förs dessa över till MiljöReda. Därför kan det dröja innan dessa uppdateringar blir synliga i SMP. Om uppgifterna inte stämmer kontakta din tillsynsmyndighet.

Länken Registrerad information i länsstyrelsens system visar vilka uppgifter som finns registrerade i MiljöReda.

 

Göra ändringar i grunddelen

  • Klicka på Ändra uppgifter för att göra ändringar i grundelen.
  • Rader markerade med * är obligatoriska. Dessa ska vara ifyllda annars går det inte att spara grunddelen.
  • Komplettera/rätta uppgifterna om verksamheten vid behov enligt fälten nedan.
  • Använd länkarna under Lagstiftning för att hitta mer information om föreskrifter, vägledning, branschkoder med mera.

 

Uppgifter i grunddelen

Uppgifter om verksamheten

​Kommentar

​Verksamhetsutövare(*)

Hämtas från MiljöReda.

Verksamhetsutövaren är den fysiska eller juridiska person som bedriver verksamheten.  

Om du anser att uppgifterna behöver ändras ska du kontakta din tillsynsmyndighet. I de fall tillsynsmyndigheten är en kommun eller försvarsinspektör får de beställa ändringen från länsstyrelsen.

​Organistationsnummer(*)

​En uppgift som VU kan ändra.

​Anläggningsnamn(*)

​Hämtas från MiljöReda.

 Anläggningsnummer(*)

Anläggningsnummer kan inte ändras eftersom det är nyckeln som används vid kommunikationen mellan SMP och länsstyrelsernas system MiljöReda. Om felaktigt anläggningsnummer är angivet kontakta din tillsynsmyndighet för uppdatering.

 ​Ort(*)

Postnummer(*)

Ort är en uppgift som VU kan ändra.

Endast obligatorisk för anläggning som är skyldig att lämna emissionsdeklaration. 

​Besöksadress(*)

​Inte obligatoriskt för täktverksamheter

​Fastighetsbeteckningar(*)

​​Hämtas från Miljöreda

​Kommun(*)

Kommun i vilken anläggningen är belägen

​Huvudverksamhet och verksamhetskod(*)

Branschkod enligt Miljöprövningsförordningen för den del av verksamheten som har högst miljöklass. Hämtas från Miljöreda. Som verksamhetsutövare kan man ange förslag till förändringar av huvudverksamhetskoden. Om dessa godkänns förs de över till Miljöreda.

​Huvudsaklig industriutsläppsverksamhet(*)

 Klassning enligt IED (Industriutsläppsdirektivet). Fylls i av berörda verksamheter

​Huvudsaklig BREF  (är ett tekniskt dokument fr EU-kommissionen, som systar till att fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektorer)

​Ange BREF för huvudverksamheten. Om ingen beslutat BREF finns-ange detta som val.

 

​Sidoverksamhet och verksamhetskod

Branschkoder för övriga miljöfarliga verksamheter. Hämtas från Miljöreda. Som verksamhetsutövare kan man ange förslag till förändringar av sidoverksamhetskoden. Om dessa godkänns förs de över till Miljöreda.

​Sido BREF

​BREF för sidoverksamheten

​Anläggningen omfattas av förordning 2013:252(*)

​För anläggningar som omfattas av förordningen om stora förbränningsanläggningar

​Anläggningen omfattas av förordning 2013:253(*)

​​För anläggningar som omfattas av förordningen om förbränning av avfall

​Namn stor förbränningsanläggning​Namnet på den stora förbränningsanläggningen

​Produktionsenhet

​Enskild förbränningsanläggning, namnet på pannan, ugnen eller förbränningsmotorn

​E-PRTR huvudverksamhet(*)

​Kod för anläggningens högst klassade verksamhet utifrån miljöpåverkan (A, B, C). Hämtas från  MiljöReda. Om du anser att uppgifterna bör ändras kontakta din tillsynsmyndighet.

​E-PRTR övriga verksamheter

​Kod för övriga miljöfarliga verksamheter

​Kod för farliga ämnen

​För att ändra, klicka på pilen i rullmenyn. Det går att välja flera

​Miljöledningssystem

​Skriv in vilket system

​Koordinater(*)

Endast värden inom Sverige ska kunna anges och därför finns följande begräsningar inlagda:

Nord max:7673616, min 6132043

Ost ma: 917307, min 271335

​Ange SWEREF99 TM för anläggningens mittpunkt.

Förnamn(*)

​Kontaktperson för anläggningens förnamn
​Efternamn(*)​Kontaktperson för anläggningens efternamn

​Telefonnummer(*)

Mobilnummer

​Kontaktperson för anläggningens telefonnummer
​Telefaxnummer​Kontaktperson för anläggningens faxnummer
​Mobiltelefonnummer​Kontaktperson för anläggningens mobiltelefonnummer
​E-postadress(*)​Kontaktperson för anläggningens e-postadress
​Förnamn (*)​Juridiskt ansvarig person av miljörapportens förnamn
​Efternamn(*)​Juridiskt ansvarig person av miljörapportens efternamn

​Telefonnummer(*)

Mobilnummer

​Juridiskt ansvarig person av miljörapportens telefonnummer