Miljörapportens grunddel

När en ny miljörapport skapas hämtas de uppgifter som finns lagrade i SMP. Resterande uppgifter behöver läggas till av verksamhetsutövaren.

Om en ny version (samma år) skapas hämtas information från tidigare inlämnad version med undantag för de skrivskyddade fälten i grunddelen. Om du vill ändra dessa uppgifter ska du kontakta din tillsynsmyndighet.

En del ändringar som görs i grunddelen uppdateras manuellt av länsstyrelsen i länsstyrelsens system MiljöReda. Därför kan det dröja innan dessa uppdateringar blir synliga i SMP. Vissa uppdateringar visas endast om tillsynsmyndigheten granskat miljörapporten. Om uppgifterna inte stämmer kontatka din tillsynsmyndighet.

Länken Registrerad information i länsstyrelsens system visar vilka uppgifter som finns registrerade i MiljöReda.

 

Göra ändringar i grunddelen

  • Klicka på Ändra uppgifter för att göra ändringar i grundelen.
  • Rader markerade med * är obligatoriska. Dessa ska vara ifyllda annars går det inte att spara grunddelen.
  • Komplettera/rätta uppgifterna om verksamheten vid behov enligt fälten nedan.
  • Använd länkarna under Lagstiftning för att hitta mer information om föreskrifter, vägledning, branschkoder med mera.

 

Uppgifter i grunddelen

Uppgifter om verksamheten

​Kommentar

​Verksamhetsutövare(*)

Hämtas från MiljöReda.

Verksamhetsutövaren är den fysiska eller juridiska person som bedriver verksamheten.  

Om du anser att uppgifterna behöver ändras ska du kontakta din tillsynsmyndighet. I de fall tillsynsmyndigheten är en kommun eller generalläkare får de beställa ändringen från länsstyrelsen.

​Organistationsnummer(*)

​En uppgift som VU kan ändra.

​Anläggningsnamn(*)

​Hämtas från MiljöReda.

 Anläggningsnummer(*)

Anläggningsnummer kan inte ändras eftersom det är nyckeln som används vid kommunikationen mellan SMP och länsstyrelsernas system MiljöReda. Om felaktigt anläggningsnummer är angivet kontakta din tillsynsmyndighet för uppdatering.

 ​Ort(*)

Postnummer(*)

Ort är en uppgift som VU kan ändra.

Endast obligatorisk för anläggning som är skyldig att lämna emissionsdeklaration. 

​Besöksadress(*)

​Inte obligatoriskt för täktverksamheter

​Fastighetsbeteckningar(*)

​​Hämtas från Miljöreda

​Kommun(*)

Kommun i vilken anläggningen är belägen

​Huvudverksamhet och verksamhetskod(*)

​Branschkod enligt Miljöprövningsförordningen för den del av verksamheten som har högst miljöklass. Hämtas från Miljöreda

​Huvudsaklig industriutsläppsverksamhet(*)

 Klassning enligt IED (Industriutsläppsdirektivet). Fylls i av berörda verksamheter

​Huvudsaklig BREF  (är ett tekniskt dokument fr EU-kommissionen, som systar till att fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektorer)

​Ange BREF för huvudverksamheten. Om ingen beslutat BREF finns-ange detta som val.

 

​Sidoverksamhet och verksamhetskod

​Branschkoder för övriga miljöfarliga verksamheter. Hämtas från Miljöreda

​Sido BREF

​BREF för sidoverksamheten

​Anläggningen omfattas av förordning 2013:252(*)

​För anläggningar som omfattas av förordningen om stora förbränningsanläggningar

​Anläggningen omfattas av förordning 2013:253(*)

​​För anläggningar som omfattas av förordningen om förbränning av avfall

​Namn stor förbränningsanläggning​Namnet på den stora förbränningsanläggningen

​Produktionsenhet

​Enskild förbränningsanläggning, namnet på pannan, ugnen eller förbränningsmotorn

​E-PRTR huvudverksamhet(*)

​Kod för anläggningens högst klassade verksamhet utifrån miljöpåverkan (A, B, C). Hämtas från  MiljöReda. Om du anser att uppgifterna bör ändras kontakta din tillsynsmyndighet.

​E-PRTR övriga verksamheter

​Kod för övriga miljöfarliga verksamheter

​Kod för farliga ämnen

​För att ändra, klicka på pilen i rullmenyn. Det går att välja flera

​Miljöledningssystem

​Skriv in vilket system

​Koordinater(*)

Endast värden inom Sverige ska kunna anges och därför finns följande begräsningar inlagda:

Nord max:7673616, min 6132043

Ost ma: 917307, min 271335

​Ange SWEREF99 TM för anläggningens mittpunkt.

Förnamn(*)

​Kontaktperson för anläggningens förnamn
​Efternamn(*)​Kontaktperson för anläggningens efternamn

​Telefonnummer(*)

Mobilnummer

​Kontaktperson för anläggningens telefonnummer
​Telefaxnummer​Kontaktperson för anläggningens faxnummer
​Mobiltelefonnummer​Kontaktperson för anläggningens mobiltelefonnummer
​E-postadress(*)​Kontaktperson för anläggningens e-postadress
​Förnamn (*)​Juridiskt ansvarig person av miljörapportens förnamn
​Efternamn(*)​Juridiskt ansvarig person av miljörapportens efternamn

​Telefonnummer(*)

Mobilnummer

​Juridiskt ansvarig person av miljörapportens telefonnummer