Miljörapportens emissionsdeklaration

Hjälp och tips för att fylla i emissionsdeklarationen

  • Om du behöver hjälp med att fylla i emissionsdeklarationen på de ord som är understrukna t ex produktionsenhet hittar du förklarande text.

  • De fält som initialt inte är ändringsbara kan öppnas med hjälp av den blå pilen till höger om varje rad alternativt klicka på raden.

  • Delflöden rapporteras genom att först skapa parametern för totalflödet och sedan använda det gröna plustecknet. Ursprung kan bara anges för delflöden.

  • Beräknings- eller mätmetod ska anges för alla utsläpp med metod C respektive M.

  • Om er anläggning inte EPRTR-kodad verksamhet får man ange andra metoder än de listade CEN/ISO. Välj då koderna ALT eller OTH istället för CEN/ISO och skriva in sin egen använda metod och beskrivning.

  • Utsläppskoordinater ska anges för utsläpp till vatten. Dessa ska anges i formatet SWEREF99 TM. Tidigare angivna koordinater kan kopieras genom funktionen kopiera koordinater. Observera att koordinaterna för utsläppspunkten i de allra flesta fall inte är densamma som för anläggningen.

  • Vid export av farligt avfall ska namn och adress till mottagare och anläggning anges.