Importera data från fil

Det går att importera en fil med allt innehåll i emissionsdeklarationen direkt. Det sker via en tabbseparerad textfil (.txt). Mall för denna fil finns att ladda ned som en Excel-fil.

Det finns en generell exempelfil och exempelfiler för vatten- och avloppsreningsverk.

Tänk på att

  • Det är viktigt att filens disposition stämmer överens med specifikationen för importfilen och det som visas i Exempelfilen. För att ta del av specifikationen och exempelfiler, klicka på Importera fil… (se nedan)

  • Ordningsföljden mellan kolumnerna behöver inte följa exempelfilen

  • Det inte får förekomma några tomma rader i excelfilen

 

Att skapa importfilen

Exempelfilen (Generell exempelfil för import) kan användas som mall för att lägga in uppgifter i Excel. Därefter importeras den till SMP.

  1. Ladda ner korrekt importfil, de finns på denna sida
  2. Ange dina värden i filen och spara som en vanlig –xls i ett första steg. Skulle det hända något med den tabbseparerade filen så har du originalfilen sparad

  3. Spara din Excel-fil som tabbseparerad textfil, använd spara som

Det går att använda Excel med engelska regionala inställningar för att skapa importfilen.

 

Så här importerar du filen

  1. Klicka på Importera fil… för att öppna formuläret för import
    Observera att import från en fil betyder att all gammal information i emissionsdeklarationen tas bort. Uppgifterna kan sedan ändras i formuläret för emissionsdeklaration

 


Misslyckad import

SMP indikerar de flesta felvarianterna direkt vid import t ex vid felaktigt filformat, om någon obligatorisk kolumn saknas eller om någon kolumn innehåller ett felaktigt värde.

Mer avancerade kontroller görs dock efter inläsningen och markeras då med röda utropstecken till vänster på respektive rad i emissionsdeklarationen och ett meddelande under fliken Visa brister.

Felindikationerna utifrån denna typ av fel kan t ex vara fel filformat, att någon kolumn saknas eller att alla rader från och med den som innehåller utblankade tecken markeras som felaktiga.