Instruktioner för tillsynsmyndigheter

Att tänka på vid granskningen

Tänk på att de sekretessmarkerade textbilagorna, sekretessmarkerade delar i täkt eller bygg- och rivningsavfallsrapporteringen inte följer med i mailet när miljörapporten skickas in.

För att diarieföra en sådan miljörapport måste man logga in i smp och hämta den kompletta miljörapporten.

 

Ändringar i SMP under 2018

Förutom rättningar av fel har nedanstående förändringar införts.

 • Nytt sätt att ange produktionsenheter
  Produktionsenheter som inte omfattas av Förordning 2013:252 eller 2013:253 anges även de i Grunddelen. De väljs sedan med rullgardinsmeny i Emissionsdeklarationen. Fritext kan inte längre användas för att ange produktionsenheter i Emissionsdeklarationen.
 • Fler verksamheter omfattas av Bygg- och rivningsavfall
  Alla A och B verksamheter som uppräknas i kapitel 29 i Miljöprövningsförordningen kommer att behöva rapportera Bygg- och rivningsavfall. Naturligtvis under förutsättning att de tagit emot sådant.
 • Nya mallar
  Det finns nu en mall som kan användas till att ange mottagaradresser för export av farligt avfall samt en mall för lantbruksföretag som ska rapportera BAT-slutsatser.
   
 • Fler Bränsleslag
  Det går nu att ange bränsleslagen Masugnsgas, Koksugnsgas, Bränngas, LD-gas, Raffinaderigas, Koks, Patentbränsle och Tjära med hjälp av rullgardinsmeny i Emissionsdeklarationen.
   
 • Kommentar vid angivande av noll-värde
  För utsläpp till Luft och Vatten måste man ange en kommentar om man rapporterat
  värdet 0. Mer information om detta och hur man rapporterar låga värden finns nu i SMP-hjälps användarinstruktion för hur man fyller i värden i emissionsdeklarationen.
   
 • Ändring av parametrar för Maxgvb
  Det finns möjlighet att ange Parametern Maxgvb-inkommande. Den tidigare parametern Maxgvb byter namn till Maxgvb-tätbebyggelse
 • Nya mallar finns i avsnitt Mallar.

 

Tidigare ändringar i SMP

 

Om ni behöver hjälpa någon att fylla i miljörapporten

Ibland kan det vara enklare om ni kan logga in och titta i en arbetsversion direkt för att ge hjälp och vägledning.

Be då administratören att den ska lägga till er i gruppen, använde inte samma e-post som ni har för att logga in som TM.

Kom ihåg att be administratorn ta bort ert konto när de inte behöver mer hjälp.

 

Ändra kontaktuppgifter

Logga in på SMP.

Klicka på knappen Ändra och ändra de uppgifter som ska ändras.

SMP kommer att uppdateras, informationen kommer även att uppdateras i länsstyrelsens Miljöreda.