Instruktioner för tillsynsmyndigheter

Att tänka på vid granskningen

Tänk på att de sekretessmarkerade textbilagorna, sekretessmarkerade delar i täkt eller bygg- och rivningsavfallsrapporteringen inte följer med i mailet när miljörapporten skickas in.

För att diarieföra en sådan miljörapport måste man logga in i smp och hämta den kompletta miljörapporten.

 

Ändringar i SMP under 2019

Förutom rättningar av fel har nedanstående förändringar införts

 • Verksamhetskoder anges av länsstyrelsen
  Det är inte längre möjligt för verksamhetsutövare att ange verksamhetskoder, kod för industriutsläppsverksamhet samt gällande BREF-dokument eller koder för farliga ämnen i miljörapportens grunddel. Dessa värden sätts i Länsstyrelsens handläggarstöd (NikITa). Som verksamhetsutövare har man möjlighet att ange att man inte är överens om de satta värdena när man skickar in sin miljörapport.

 • Dubbla BREF/BAT-slutsatser
  För verksamheter som berörs av fler än en BAT-slutsats kommer dessa att visas i miljörapportens grunddel. Detta gäller både för huvudsakliga industriutsläppsverksamheter och övriga industriutsläppsverksamheter.

 

 • Koordinater
  Koordinaterna som visas i grunddelen kommer från Länsstyrelsens register. Koordinaterna kan fortfarande ändras vid rapporteringen av verksamhetsutövaren.
  Koordinaterna kan dock endast ändras i anläggningsregistret av Länsstyrelsen, via handläggarstödet NikITa.

 

 • Ansvarig för godkännande av miljörapport
  Termen "Juridiskt ansvarig" har ersatts av "Ansvarig för godkännande av miljörapport"

 

 • Adressuppgifter
  Fälten för adressuppgifter för "Kontaktperson" och "Ansvarig för godkännande av miljö­rapport" har tagits bort ur grunddelen. Detsamma gäller för telefaxnummer.

   
 • Produktionsenheter i emissionsdeklarationen
  Produktionsenheter väljs med rullgardinsmeny i emissionsdeklarationen. Man kan nu bara rapportera på de produktionsenheter som angivits i grunddelen.

 • Driftstid för stora förbränningsanläggningar
  För verksamhetsår 2019 så kommer driftstid att anges för den stora förbränningsanläggningen och inte separat för de ingående produktionsenheterna, som det varit tidigare år.

 • Nya mallar för Avloppsreningsverk
  På sidan med mallar som nås via fliken Information i SMP finns ett antal nya mallar som används för redovisningar, beräkningar med mera. Se vägledning för avloppsreningsverk på Naturvardsverket.se.

 • Ny parameter för avloppsreningsverk
  Det finns möjlighet att ange värden för dimensionerande kapacitet. Se vägledning för avloppsreningsverk på Naturvardsverket.se.

   
 • Bilaga 3 för Avfalls- och Samförbränningsanläggningar
  Verksamheter som omfattar Avfalls och/eller Samförbränningsanläggningar kommer att behöva bocka för att de laddat upp Bilaga 3 (med innehåll enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8).

 

 • Integration med Länsstyrelsens nya handläggarstöd (NikITa)
  Ändringar av data i SMP kommer inte längre att föras över till det nya handläggarstödet. Detta innebär att ändringar som berör anläggningen och som angivits i samband med miljörapporteringen i SMP hanteras manuellt i det nya handläggar­stödet. Ändringar som görs i det nya handläggarstödet kommer däremot fortfarande föras över till SMP.

 

 

Tidigare ändringar i SMP

 

Om ni behöver hjälpa någon att fylla i miljörapporten

Ibland kan det vara enklare om ni kan logga in och titta i en arbetsversion direkt för att ge hjälp och vägledning.

Be då administratören att den ska lägga till er i gruppen, använde inte samma e-post som ni har för att logga in som TM.

Kom ihåg att be administratorn ta bort ert konto när de inte behöver mer hjälp.

 

Ändra kontaktuppgifter

Logga in på SMP.

Klicka på knappen Ändra och ändra de uppgifter som ska ändras.

SMP kommer att uppdateras.