Instruktioner för tillsynsmyndigheter

Att tänka på vid granskningen

Tänk på att de sekretessmarkerade textbilagorna, sekretessmarkerade delar i täkt eller bygg- och rivningsavfallsrapporteringen inte följer med i mailet när miljörapporten skickas in.

För att diarieföra en sådan miljörapport måste man logga in i smp och hämta den kompletta miljörapporten.

 

Ändringar i SMP under 2020 (tillgängligt from 2021-01-29)


Förutom rättningar av fel har nedanstående förändringar införts

 • Ökad datavalidering i Grunddelen

  Kontroller av rimlighet och datakvalitet har införts för fält i Grunddelen, till exempel för mobilnummer, gatuadress, e-postadress och websida. I vissa fall kommer fält att indikeras som förändrade i den föreslagna Grunddelen jämfört med föregående år, utan användarens interaktion på grund av dessa uppskärpta kontroller. Det är därför bra att kontrollera grunddelen en extra gång i år, innan den skickas in.

  Feltexter har också förbättrats för att ge bättre vägledning om brister i grunddelen.

 • Utökat fält – "Jag är inte överens med min tillsynsmyndighet…"

  Fritextfältet i samband med att man markerar att man ej är överens med sin tillsynsmyndighet angående verksamhetskoderna/BREF/Farliga ämnen har utökats till 500 tecken baserat på synpunkter från verksamhetsutövare.


 • Vanliga frågor och svar

  På SMP Hjälp finns steg-för-steg-instruktioner och guider kring miljörapporteringen. Informationen är riktad till såväl verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter. Nytt för i år är att det även finns svar på frågor som ofta inkommer till SMP Support. Besök gärna Vanliga frågor och svar innan kontakt med supporten!


 • Rutin för autentisering av administratör

  Administratören för verksamheten kan skapa, ändra samt ta bort användarkonton och behörigheter i SMP. Om verksamhetens administratör har slutat eller av andra anledningar inte finns tillgänglig behöver verksamheten kontakta tillsynsmyndigheten och begära ett nytt administratörskonto. Tillsynsmyndigheten verifierar begäran och kontaktar SMP Support. Mer information om autentisering av administratör finns på SMP Hjälp under Hur ett ägarbyte ska hanteras eller om administratör ej är tillgänglig.


 • Obligatoriska uppgifter (låsta för verksamhetsutövare)

  I Miljörapportens grunddel finns flera obligatoriska uppgifter (till exempel organisationsnummer, anläggningsnamn) som krävs för att miljörapporten ska kunna skickas in till tillsynsmyndigheten. Om någon av uppgifterna saknas eller är felaktiga behöver verksamhetsutövaren kontakta sin tillsynsmyndighet. Uppgifterna korrigeras i Länsstyrelsens handläggarstöd NikITa och förs automatiskt över till SMP för att bli synliga när verksamhetsutövaren skapar en ny miljörapport.


  Observera att kommunala handläggare behöver kontakta Länsstyrelsen för ändring av uppgifterna.

  Mer information om de obligatoriska uppgifterna finns på SMP Hjälp.

   

 • Nya obligatoriska parametrar för avloppsreningsverk

  Parametrarna Dimensionerande kapacitet, (Dim.kapacitet) och Maximal genomsnittlig veckobelastning inkommande (Maxgvb-inkommande) är obligatoriska från och med verksamhetsår 2020. Parametrarna är fortsatt frivilliga att ange för tidigare verksamhetsår.


 • Enbart relevanta värden kan väljas för Ursprung

  I emissionsdeklarationen visas nu bara de Ursprung som kan vara aktuella för en given parameter på den tillhörande rullgardinsmenyn.


 • Verksamhetskod för anläggningar som bara rapporterar Farliga ämnen

  De anläggningar som enbart rapporterar Farliga ämnen, som alltså inte har någon verksamhetskod enligt Miljöprövningsförordningen, tilldelas 99.98 som verksamhetskod. Detta görs enbart av systemtekniska skäl.


 • Ny mall för Avfallsförbränningsanläggningar

  Mallen för Bilaga 3 är ny för i år. Detta eftersom miljörapportföreskriften uppdaterats. Den skiljer sig väsentligt från mallar för tidigare år så det är lämpligt att ladda ner den nya mallen från SMP-Hjälp.


 • Förbättrad import av emissionsdeklarationer

  När man importerar en emissionsdeklaration från fil så kommer värden från föregående år att visas. SMP kommer att jämföra varje rad i den importerade emissionsdeklarationen med föregående års emissionsdeklaration. Om det finns en likadan rad i föregående års emissionsdeklaration kommer värdet från den raden att visas. Om det inte gör det, eller om det finns fler likadana rader, så visas ett tomt fält, precis som tidigare år.


 • Mjuka kontroller i emissionsdeklarationen

  Några nya kontroller har lagts in i SMP inför året miljörapportering; om man rapporterat samma värde som förra året; om Del- och Totalvärden inte går ihop; om ett värde möjligen uttryckts i fel enhet (skiljer sig med en faktor 1000 från föregående år) om slambalansen inte stämmer. Kontrollerna är mjuka så även om en varning visas så kommer det att gå att skicka in miljörapporten. Om man rättar sig efter varningarna så kommer man få färre kommentarer i samband med de mail som varje år skickas ut till verksamhetsutövarna i det nationella kvalitetsgranskningsprojektet som SMED (Svenska MiljöEmissionsData) utför på uppdrag av Naturvårdsverket.

 

Tidigare ändringar i SMP

 

Om ni behöver hjälpa någon att fylla i miljörapporten

Ibland kan det vara enklare om ni kan logga in och titta i en arbetsversion direkt för att ge hjälp och vägledning.

Be då verksamhetsutövarens administratör att lägga till er i gruppen, men använd inte samma e-post som ni har för att logga in som TM.

Kom ihåg att be administratören att ta bort ert konto när de inte behöver mer hjälp.

 

Ändra kontaktuppgifter

Logga in på SMP.

Klicka på knappen Ändra och ändra de uppgifter som ska ändras.

SMP kommer att uppdateras.