Dela ut och administrera användarkonton

När en administratör finns registrerad kan denne dela ut och administrera konton för övriga användare.

 

 

Se registrerade konton och deras behörigheter

 1. Logga in som administratör
 2. Klicka på fliken Administration, du kommer till under fliken Konto
 3. Klicka på namnet för användaren du önskar information om


Skapa nytt konto

 1. Logga in som administratör
 2. Klicka på fliken Administration
 3. Klicka på Skapa nytt konto
 4. Fyll i uppgifterna förnamn, efternamn, e-postadress samt den eller de roller användaren ska ha
 5. Avsluta med att klicka på Spara uppgifter


Ett e-postmeddelande skickas till angiven e-postadress tillsammans med ett engångslösenord. 

  

Ändra konto/roll

 1. Logga in som administratör 
 2. Klicka på fliken Administration
 3. Välj användaren genom att klicka på namnet för kontot
 4. Kontouppgifter visas
 5. Klicka på Ändra
 6. Ändra de uppgifter som ska ändras
 7. Avsluta genom att klicka på Spara uppgifter

 

Ta bort en användare

Genom att ta bort en användare ges denne inte längre åtkomst till anläggningen eller tillsynsmyndigheten. Det går då inte heller att logga in.

Är användaren knuten till flera verksamheter kommer den fortfarande att ha åtkomst till de övriga verksamheterna. Användaren syns inte i listan över medlemmar i gruppen.

 1. Logga in som administratör 
 2. Klicka på fliken Administration
 3. Välj användaren genom att klicka på namnet för kontot
 4. Kontouppgifter visas
 5. Klicka på Ta bort
 6. Avsluta genom att klicka på Spara uppgifter

 

Spärra en användare

Genom att spärra en användare ges denne inte längre åtkomst till smp! Det innebär att användaren inte kan logga in på smp. Användaren finns med i listan över medlemmar i gruppen med spärrad symbol.

 1. Logga in som administratör
 2. Klicka på fliken Administration
 3. Välj användaren genom att klicka på namnet för kontot
 4. Kontouppgifter visas
 5. Klicka på Ändra
 6. Markera Spärrad
 7. Avsluta genom att klicka på Spara uppgifter

 

Låsa upp spärrat konto

Ett konto kan vara spärrat av tre anledningar:

 • Spärrat av administratör
 • Kontoinnehavaren har gjort fler än fem misslyckade försök att logga in
 • Kontot har inte använts på mer än tjugofyra månader.

Administratören låser upp kontot genom att markera valet Aktiv. Detta gäller inte för första punkten. Om kontot är spärrat av administratören själv måste SMP-support kontaktas för återaktivering av kontot. Om någon av användarna inte längre använder SMP, ta då bort denna, gäller även då kontot spärrats på grund av att det inte använts under en lång tid
 

Byte av lösenord

 1. Logga in som administratör
 2. Klicka på fliken Administration 
 3. Välj aktuellt konto genom att klicka på namnet för kontot
 4. Klicka på Byt lösenord
 5. Klicka på Bekräfta för att byta lösenord


Ett nytt engångslösenord skickas till användaren i ett e-postmeddelande

 

Ändra/spärra konto – användare kopplat till flera verksamheter

Om du som administratör är behörig att administrera flera anläggningar, kan detta ske samlat för dessa anläggningar. Rollerna visas per anläggning och kan ändras för var och en enligt nedan:

 

Hur ett ägarbyte ska hanteras

Om verksamheten byter användare ska den gamla verksamhetens administratör lägga till den nya verksamhetens administratör och se till att denne kan administrera gruppen innan den gamlas konto tas bort.

Inloggad som administratör

Skapa ett nytt kontot med administratörsroll för den nya

administratören.

Den nya administratören tar bort den gamla från verksamheten

Byt Ansvarig för godkännande av miljörapport

En verksamhet måste ha en person angiven som Ansvarig för godkännande av miljörapport, denna roll får inte lämnas tom. Slutar den ansvarige personen för godkännande måste en ny läggas in i dess ställe. Utan en ansvarig för godkännande kan er verksamhet inte skicka in miljörapporten.

 1. Gå till administrationsvyn
 2. Öppna kontouppgifter för den som ska bli ny Ansvarig för godkännande av miljörapport
 3. Klicka på Ändra
  jur_ansv1.png
 4. Markera Ansvarig för godkännande av miljörapport och spara.
  Det kommer upp ett meddelande enligt bild nedan
  jur_ansv2.png
 5. Tryck bekräfta
 6. Gå tillbaka till vyn så du ser hela gruppen och verifiera att bytet skett