Hur du använder SMP

På denna sida och undersidor hittar du instruktioner och andra hjälpmedel för rapporteringen.

Här hittar du detaljerade instruktioner för varje moment i miljörapporteringen. Användarinstruktionerna är uppdelade i

  • verksamhetsutövare
  • tillsynsmyndighet

Det finns även branschspecifik information för anläggningar som förbränner avfall, avloppsreningsverk, bygg- och rivningsavfall samt stora förbränningsanläggningar. 

För mer information om vad som ska rapporteras se under fliken Lagstiftning.

 

Ytterligare hjälp?!

Om ni vill ha hjälp vid rapporteringen finns möjlighet att kontakta SMP-support. E-post och telefonnummer hittar du under kontakta oss.