Svenska miljörapporteringsportalens informationssidor - "SMP-hjälp"

Välkommen till Svenska Miljörapporteringsportalens hjälpsida

För att komma till rapporteringen i SMP.

SMP support svarar på era frågor som gäller rapporteringen. Vi tar emot förbättringsförslag och förvaltningsfrågor via samma e-post som används för support frågor.

På denna sidan har vi samlat den information i form av mallar, användarinstruktioner som ni behöver för att rapportera samt gällande lagstiftning.

Här lägger vi även ut nyheter som rör miljörapportering och SMP.

Mer information kring vägledning om miljörapportering finns på Naturvårdsverkets webbplats

Data från SMP om utsläpp och avfallsmängder visas i svenska utsläppsregistret utsläpp i siffror

 

Short summary in English can be found here.