Hur du använder SMP

På denna sida och undersidor hittar du instruktioner och andra hjälpmedel för rapporteringen.

Här hittar du detaljerade instruktioner för varje moment i miljörapporteringen. Istället för den tidigare samlande manualen har upplägget ändrats. Du hittar Användarinstruktionerna uppdelade i

  • verksamhetsutövare
  • tillsynsmyndighet

Det finns även branschspecifik information för stora förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, bygg- och rivningsavfall samt för anläggningar som förbränner avfall.

För mer information om vad som ska rapporteras se under fliken Lagstiftning.

 

Ytterligare hjälp?!

Om ni vill ha hjälp vid rapporteringen finns möjlighet att kontakta SMP-support. E-post och telefonnummer hittar du under kontakta oss.