Regional skogsstrategi för Småland

Skogen har på olika sätt stor betydelse för Småland! Därför har flera regionala aktörer samlats för att ta fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för att skogens värden ska kunna växa.

Den regionala skogsstrategin för Småland presenteras den 25 januari. Här kan du ta del av strategin i sin helhet eller välja dokumentet som fokuserar på vision, mål och de sex delstrategierna.

smålands skogsstrategi.pdf

vision, mål & delstrategier.pdf

 

Pressmeddelande 25 januari 2018

Pressmeddelande 25 januari 2018.pdf