Regional skogsstrategi för Småland

Skogen har stor betydelse för Småland! Därför gick 12 organisationer samman för att ta fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för att skogens värden ska kunna växa.

Den 25 januari 2018 sjösattes Smålands skogsstrategi - den första regionala skogsstrategin i Sverige. Det var ett välfyllt Asa Herrgård denna historiska dag!

Här kan du ta del av strategin i sin helhet eller välja dokumentet som fokuserar på vision, mål och de sex delstrategierna.

smålands skogsstrategi.pdf

vision, mål & delstrategier.pdf

mingel2_webb.jpgmingel_webb.jpgmingel3_webb.jpgelisabeth backteman_webb.jpgföredrag2_webb.jpglena ek_webb.jpg

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Regional skogsstrategi, december 2018