Utsläppsdata för 2018

Nu har nationella emissionsdatabasen uppdaterats med regionala och kommunala utsläppsdata för 2018.

​Regional och lokal utsläppsstatistik blir alltid tillgänglig ca 18 månader efter utgången av ett enskilt år. Detta innbär att vi från och med idag har tillgång till svenska utsläppsdata ner på kommunal nivå för 2018.  Gå till sidorna om Nationella emissionsdatabasen och läs mer!