RUS verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018

Fördjupad utvärdering av miljömålen, utveckling av regional årlig uppföljning, Åtgärdswebb för miljömålen, Agenda 2030 samt en utvärdering av RUS är några av RUS viktigaste insatser under 2018.

​RUS styrgrupp godkände vid sitt möte den 31 januari verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018. Dessa dokument har nu också godkänts av kontaktlänsråd för miljömålen.

De viktigaste insatserna för RUS under 2018 blir:

  • Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019,
  • utveckla Regional Årlig Uppföljning,
  • färdigställa Åtgärdswebb för miljömålen,
  • följa Agenda 2030 samt att
  • genomföra en extern utvärdering av RUS.

Läs mer om RUS verksamhet under Om RUS