Ny kommunikatör sökes till RUS arbetsgrupp

RUS söker en ny kommunikatör då Jens Mattsson, Länsstyrelsen Jönköping, slutar efter sex år. Sökande måste vara anställd vid en länsstyrelse och ha intresse, kunskaper och erfarenheter inom information och kommunikation samt miljöarbete. Vidare bör sökande helst ha miljömålsarbete eller liknande bland sina nuvarande arbetsuppgifter. Ansökan/intresseanmälan senast 19 november.

RUS söker en ny kommunikatör efter Jens Mattsson. Uppgifterna är följande:

  • Ansvara för RUS löpande information, webbplats och arbetsyta.
  • Medverka vid planering och genomförande av arrangemang och andra informationsinsatser.
  • Ansvara för att utveckla RUS arbete med information och kommunikation.
  • Vara en brygga till kommunikatörer vid länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen m.fl.

Sökande måste vara anställd vid en länsstyrelse och ha intresse, kunskaper och erfarenheter inom information och kommunikation samt miljöarbete. Vidare bör sökande helst ha miljömålsarbete eller liknande bland sina nuvarande arbetsuppgifter.

RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) är länsstyrelsernas samverkansorgan i det regionala miljömålsarbetet. RUS har uppgifter i hela miljömålsuppdraget – mål- och åtgärdsarbete, uppföljning/utvärdering och kommunikation. I RUS arbetsgrupp deltar ett tiotal personer anställda vid någon länsstyrelse med 30 procent av sin arbetstid samt Skogsstyrelsen. Kommunikatören är en av dessa och omfattningen gäller också denna uppgift. Ev. kan en något högre tjänstegrad bli aktuell, beroende på utfallet av den utvärdering av RUS som blir färdig inom kort.

Ersättning för arbetstid och resor utgår. Ersättningen är 2 ggr nettolönen för Länsstyrelsen. Arbetsgivaransvaret och anställningen ligger kvar på din nuvarande länsstyrelse som också sköter lönesättningen. Intresseanmälningar/ansökningar skickas till RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson via e-post magnus.eriksson@lansstyrelsen.se senast den 19 november. Dessa måste vara förankrade med ansvarig chef vid den sökandes länsstyrelse.

Frågor kan ställas till:
Magnus Eriksson 010-22 50 280, magnus.eriksson@lansstyrelsen.se

Jens Mattsson 010-223 64 42, jens.mattson@lansstyrelsen.se