Indikatoruppdatering hösten 2018

Höstens indikatoruppdatering kommer att bli omfattande. Avsätt tid för detta under perioden 1-26 oktober.

​Uppdateringen omfattar denna gång såväl gamla indikatorer på www.miljömål.se som nya indikatorer på www.sverigesmiljömål.se.

För de flesta indikatorer på sverigesmiljömål.se saknas idag regional upplösning och framför allt länsvisa kommentarer. RUS kommer att serva med malltexter och dataunderlag.

Läs mer om uppdateringen under Uppföljning och utvärdering> Indikatorer> Aktuell uppdatering