Drivkraft för tillväxt och utveckling

Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling, för personer i ledande positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU:

  • Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta tillsammans kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.
  • Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner och företag.
  • Diskutera ledarskapets betydelse för tillväxt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Aktuell information om statliga finansieringsformer och regeringens uppdrag till regionala aktörer att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet.

Du kan välja att delta i någon av de tre heldagskonferenser som arrangeras.

Västerås den 20 mars

Jönköping den 22 mars

Sundsvall den 28 mars

DELTAGARAVGIFT: 900 kr inklusive fika och lunch.

 

Arrangörer: Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Tillväxtverket