Var finns pengarna?

RUS har sammanställt stöd och bidrag som kan sökas av företag, kommuner, intresseorganisationer med flera för insatser och åtgärder för att nå miljömålen.

​Målet med denna sammanställning är att underlätta för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare, regionala organisationer, länsstyrelser med flera som vill arbeta med åtgärder som bidrar till att nå miljömålen.

Sammanställningen ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Framför allt handlar det om statliga stöd och EU-stöd, men även andra stöd. Fokus på forsknings- och innovationsstöd är begränsat. För att få den senaste informationen är det viktigt att du alltid går vidare till de länkar vi hänvisar till.

RUS kommer att uppdatera denna sammanställning ungefär en gång per år.

Ett flertal län har redan tagit fram liknande sammanställningar med specifik koppling till de stöd som finns i länet. RUS hoppas att denna sammanställning underlättar för fler län att vid behov ta fram motsvarande länsegna sammanställningar.

Var finns pengarna?

Mer om stöd i åtgärdsarbetet