Nobelmötet 2019

Välkommen till Nobelmötet 2019. Nobelmötet är RUS årliga möte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare/strateger och chefer för miljömålsuppdraget.

Nobel_bild.pngProgram

Se inbjudan och program här

Vid Nobelmötet tar vi upp viktiga frågor i miljömålsuppdraget.

Detta året vill vi särskilt fokusera på våra kärnuppgifter:

  • miljömålsuppföljningen
  • fortsatt utveckling av våra åtgärdsprogram, inkl. åtgärdswebben
  • hur vi integrerar miljömålen i vår verksamhet och stödjer kommuner samt hur vi organiserar oss

Vi kommer även ta upp:

  • samverkan mellan klimat/energi, klimatanpassning och miljömål
  • skogsprogram
  • revidering av miljöövervakningen
  • miljömålens framtid
  • omvärldspaning
  • RUS verksamhet 2020

Förutom olika länsstyrelseföreträdare medverkar bl.a. regeringskansliet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

 ​

Tid och plats:

4-5 december på Clarion hotell i Skanstull, Stockholm

Dag 1 startar 10.00 (fika från 9.30)

Dag 2 avslutas kl. 15.00 (avslutande fika och mingel därefter)

Första dagen avslutas med en gemensam middag som vi hoppas att alla vill vara med på!

Respektive länsstyrelse betalar sin logi och resa. Vi har reserverat ett antal hotellrum mellan 3-4 och 4-5. Kryssa i anmälan om du vill boka ett av de reserverade hotellrummen. Kostnad för en natt är 1390 kr exkl. moms. Hotellrummen är reserverade fram till den 19 november.