Kurser i förändringsledning

​​Nya förändringsledningskurser upphandlas nu tillsammans med LEKS.

Det blir grundkurs i förändringsledning, fortsättningskurs för de som gått grundkursen och en fördjupningskurs för de som gått fortsättningskursen. De kommer att genomföras i höst och nästa vår. Vi kommer också att ha pilotkurser för kommuner i två län. Om pilotkurserna faller väl ut kommer  alla län att erbjudas samma möjlighet.

Inbjudan till de olika kurserna och piloterna kommer så snart upphandlingen är klar.

Du kan redan nu anmäla ditt intresse till de olika kurserna här. Anmälan är inte bindande.