Workshop om Klimat och energi i länstransportplaner

Workshop om Klimat och energi i länstransportplaner i Göteborg

Målgrupp:

- Länsplaneupprättare
- Energi- och klimatstrateg
- Miljömålssamordnare

Tre olika datum och orter

8 april i Göteborg på Länsstyrelsen i Västra Götaland
10 april i Umeå på Länsstyrelsen i Västerbotten
12 april i Stockholm på Länsstyrelsen i Stockholm

 

Maxantal för varje ort är 40 personer. Anmälan är stängd. 

Om du vill efteranmäla dig till workshopen i Stockholm så hör av dig till Anna-Lena Lövkvist Andersen:
anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se

För att ev delta i Göteborg hör av dig till Birgit Nielsen:
Birgit.Nielsen@lansstyrelsen.se

  

Se webbinarium om hur du kan förebereda dig inför workshopen här