Webbmöte regional årlig uppföljning Skyddande ozonskikt 2019

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning

Anvisningar

Målmanual Skyddande ozonskikt (181011)

Länsstyrelsernas bedömning av Skyddande ozonskikt 2018

Nationell årlig uppföljning av miljömålen 2019

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet

Vad har hänt under året i länet beträffande:

  • illegala transporter av farligt avfall (med fokus på köldmöbler och köldmedia som innehåller ozonnedbrytande ämnen). Behövs ytterligare insatser?
  • hanteringen av CFC-haltig isolering från byggavfall. Finns det något underlag om tillsyn vid rivningar (typ från inspektioner) som kan tänkas vara intressant? Pågår det något åtgärdsarbete med bäring på farliga ämnen från bygg- och rivningssektorn, t.ex. informationsinsatser, ökade tillsynsinsatser/kampanjer?
  • återvinning av köldmöbler och köldmedia? Behövs ytterligare insatser?

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Presentation Naturvårdsverket

Presentation RUS

Inspelning 

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2019