Webbmöte regional årlig uppföljning Ett rikt växt- och djurliv 2019

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning

1. Välkommen! Info och presentation

2. Syftet

3. Målmanual

4. Förändringar i anvisningarna för RÅU

5. Preciseringarna

6. Årlig uppföljning 2020, nationell och regional genomgång av underlag för bedömning, (Diskussion)

7. Nytt från Naturvårdsverket som ansvarig miljömålsmyndighet.

8. Egna frågor från länsstyrelserna

 

Anvisningar

Målmanual Ett rikt växt- och djurliv (190627)

Länsstyrelsernas bedömning av Ett rikt växt- och djurliv 2018

Nationell årlig uppföljning av miljömålen 2019

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Presentation

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2019