Webbmöte regional årlig uppföljning av Myllrande våtmarker

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning

Anvisningar

Målmanual Myllrande våtmarker 140605

Länsstyrelsernas bedömning av Myllrande våtmarker 2017

Nationell årlig uppföljning 2018 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet:

  1. Går det att se någon effekt som kan kopplas till torvlagens upphörande, i till exempel antalet ansökningar om torvtäkt? Har det givits några tillstånd i värdefulla våtmarker (klass 1 eller 2)?
  2. Ungefär hur stor andel av hävdberoende våtmarker hävdas (är behovet inventerat?)?
  3. Vilka våtmarksanalyser finns med i de gröna handlingsplanerna?

 

Dokumentation

Anteckningar

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2018