Webbmöte inför regional årlig uppföljning Regionala anvisningar

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Naturvårdsverkets samordningsfunktion, RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

RUS ordnar, likt senaste åren, i början på höstterminen målvisa webbmöten i syfte att stödja länsstyrelserna i arbetet med den regionala årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen.

Förutom dessa målspecifika mötena anordnas dessutom detta inledande möte eftermiddagen den 28 augusti för miljömålssamordnare om anvisningarna och övergripande frågor som Naturvårdsverket och RUS ansvarar för. Syfte med mötet är att klargöra hur de regionala anvisningarna för årlig uppföljning ska tolkas och användas. Vi ser gärna att ni skickar in de frågor ni vill ta upp, både stora och små, i förväg till brevlådan miljomal.arliguppfoljning@lansstyrelsen.se 

Underlag för mötet läggs ut på RUS hemsida kontinuerligt. Under respektive målvisa möte finns bland annat beslutade målmanualer och förra årets regionala bedömningar. Om alla mötesdeltagare samtycker kommer mötet att dokumenteras som ljudfil. Anteckningar av särskilda punkter kommer också att göras.

Den här inbjudan skickas till miljömålssamordnarna på länsstyrelserna enligt RUS kontaktlista. RUS arbetsgrupp för kännedom.

Välkommen önskar Naturvårdsverkets samordningsfunktion och RUS.

Underlag

Anvisningar

Dokumentation

Presentation

Inspelning, del 1 (anvisningar Miljökvallitetsmål)

Inspelning, del 2 (anvisningar Generationsmål)

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2018