Upphandling och giftfri miljö - 8 mars Örebro

Välkomna till en dag om upphandling och giftfri miljö
Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter. Dagen är en del i länsstyrelsernas uppdrag att stödja arbetet för miljömålet Giftfri miljö.

Information om dagen

Länsstyrelsen i Örebro län arrangerar tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen denna utbildningsdag. Kemikalieinspektionen presenterar varför det är viktigt att arbeta förebyggande och strategiskt för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor. Upphandlingsmyndigheten visar hur du kan ställa kemikaliekrav i upphandlingar och vi diskuterar hur kraven kan följas upp. Vi diskuterar även olika roller och ansvar i upphandlingsprocessen. Som avslut på dagen kommer vi få ta del av intressanta regionala och lokala inslag inom området.

Preliminärt program

09.30 Registrering, fika och mingel

10.00-12.00

  • Välkomna och inledning Länsstyrelsen i Örebro
  • Kemikalieinspektionen: Giftfri miljö och kemikalielagstiftning

  • Upphandlingsmyndigheten: Upphandling som verktyg för en giftfri miljö

12.00 Lunch

13.00 Verktyg och stöd, inklusive workshops Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten

14.30 Fika

15.00 Lokalt exempel från länet

15.30 Länsstyrelsen sammanfattar dagen

15.45 Avslut

 

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som arbetar med eller beslutar om upphandling och inköp i offentlig sektor. Du är upphandlare, inköpare, leverantör, projektledare, strateg eller samordnare inom miljö- och kemikaliefrågor, chef eller politiker.

 

Praktiskt

Lokal: City Konferenscenter.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt men vid uteblivet deltagande eller vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras 500 kr.

Sista anmälningsdag är den 2 mars.

Välkommen med din anmälan!