Nobelmötet 6 - 7 december

Nu är anmälan öppen för Nobelmötet för länsstyrelsernas miljömålssamordnare och deras chefer.

Mötet som hålls på Piperska muren, börjar torsdag den 6 december
klockan 10.00 med fika från klockan 9.30 och slutar fredagen den 7 december klockan 15.00 och därefter avslutande fika.
På kvällen dag 1 blir det gemensam middag.

Länk till anmälan finner du längst ner på sidan.
Sista anmälningsdag är den 21 november.

 

Program

Program med detaljerad beskrivning av programpunkterna.

Dag 1 torsdag 6 december

9.30 Fika och förmingel

10.00 Välkomna! Förslag till RUS VP 2019 och fortsatt länsstyrelsegemensamt Agenda 2030-arbete.

10.20 Aktuellt från Miljö- och energidepartementet om miljömål, Agenda 2030 och FN 10 YFP – information och frågestund.

11.00 Aktuellt från miljömålsuppföljningen: Årlig Uppföljning, indikatorarbetet/IHS, målmanualer och frågestund. 

11.40 Begränsad klimatpåverkan – en nationellt miljömålsansvarig presenterar sig och sitt miljökvalitetsmål.

12.00 Lunch

13.00 Vi uppmärksammar att länsstyrelsernas miljömålsuppdrag firar 20 år  – beslutades av regeringen den 3 september 1998.

13.10 Aktuellt från miljömålsuppföljningen
Fördjupad utvärdering 2019.

13.20 Gruppdiskussion om Regional Årlig Uppföljning.

13.50 Åtgärdswebb för miljömålen – vad händer nu?

14.10 Analyser – hur kan vi arbeta mer med detta?
Formas uppdrag om evidensbaserade miljöanalyser.

14.50 Fika

15.10 Gruppdiskussion om åtgärdswebben samt önskemål av stöd i arbetet med analyser – samhällsekonomi, miljöeffekter.

15.40 Plasttema

16.20 Aktuellt och planer Naturvårdsverkets arbete verka för miljömålen.

16.35 Paus

16.45 Inspirationsföreläsning: Transformation is feasible – How to achieve the Sustainable Development Goals within Planetary Boundaries. A report to the Club of Rome from Stockholm Resilience Centre and BI Norwegian Business School. David Collste, Marie Curie PhD Fellow, Stockholm Resilience Centre, medförfattare till den nya rapporten

17.30 Slut

18.30 Mingel

19.00 Gemensam middag

Dag 2 fredag 7 december

8.30 Miljömålsarbetets organisering och RUS

9.20 Två nationella regeringsuppdrag konsumtion

10.10 Fika

10.40 Miljömål i näringslivet och integrering i våra verksamheter

12.00 Lunch

13.00 Miljömål och Agenda 2030 kommunalt och lokalt

13.45 Gruppdiskussion om lokala indikatorer, ev. även åtgärdsdelen.

14.20 Miljömålsrådet – vad händer nu och hur berörs länsstyrelserna.

14.45 Avslutning – summering.

15.00 Avslutande fika och mingel.


Boende

hotell Amaranten ligger vägg i vägg med Piperska muren. 

Pris: Avtalspris är 1 633,00 kr per rum.