Miljömålsdagarna 2018 - Uppsala

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. I år kommer konferensen att äga rum i Uppsala den 14–15 maj 2018.

Temat för årets Miljömålsdagar är "Stora utmaningar, nya lösningar" och fokuserar på biologisk mångfald, kemikalier och klimat.

Mera information om miljömålsdagarna, prgorammet och anmälan hittar du på denna sida: Seminarier & konferenser> Miljömålsdagarna> Uppsala 2018