Länsstyrelsekonferens om Agenda 2030 den 13 september 2018

”Länsstyrelserna ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att målen i Agenda 2030 nås samt sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå.”    RB 2018

Med anledning av regleringsbrevsuppdrag 2018 om Agenda 2030 anordnas en länsstyrelsegemensam heldagskonferens torsdagen den 13 september.

Konferensen kommer att filmas och även visas live. Den kommer att kunna följas via Länsstyrelsen Stockholms Youtubekonto.

 

Syfte

  • Kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte om Agenda 2030.
  • Bidra till samordning mellan länsstyrelserna i arbetet med Agendan.
  • Synliggöra hur länsstyrelsernas verksamhet kan bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
  • Bidra till att tydliggöra hur ledning och  styrning kan ge effekt i hållbarhetsarbetet och för Agenda 2030.

Dagen bjuder på föredrag, panelsamtal, frågestunder, mentimeterfrågor och samtal runt borden utifrån frågan: Vad gör vi idag och hur kan vi
utveckla vårt arbete med anledning av vårt uppdrag om Agenda 2030?

Inbudan och program.

 

Tid och plats

Torsdagen den 13 september kl. 9.30-16.00,
fika och registrering från 9.00.

Piperska muren, Scheelegatan 14, Kungsholmen, lokal Bankettsalen.

 

Målgrupp

  • Länsledningarna - landshövdingar och länsråd.
  • Ansvariga chefer och samordnare/strateger som berörs av arbetet med Agenda 2030.

Cirka 150 personer kan delta. Vi välkomnar därför cirka sju personer per länsstyrelse och ser gärna spridning mellan olika verksamheter.

Anmälan till konferensen
(sker senast den 31 augusti)


Frågor
Karin Hermansson, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Magnus Eriksson, RUS/Länsstyrelsen Dalarna