Drivkraft för tillväxt och utveckling - Sundsvall den 28 mars

Välkommen till en konferens i Sundsvall om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling. Konferensen riktar sig särskilt till personer i ledande positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU:

    • Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta tillsammans kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.
    • Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner och företag.
    • Diskutera ledarskapets betydelse för tillväxt och ekologiskt hållbar utveckling.
    • Aktuell information om statliga finansieringsformer och regeringens uppdrag till regionala aktörer

KONFERENSEN ARRANGERAS den 28 mars kl. 10–16 på Södra Berget Hotell & Resort i Sundsvall och startar med registrering och kaffe kl. 9.15.
Du kan även välja att delta på motsvarande konferens i Västerås den 20 mars eller i Jönköping den 22 mars.

DELTAGARAVGIFT 900 kr inklusive fika och lunch.

ANMÄLAN till konferensen i Sundsvall görs senast den 18 mars via länken nederst på sidan.

PROGRAMMET kan du ladda ner här.

 

MEDVERKANDE I SUNDSVALL DEN 28 MARS:

 

Moderator för alla tre konferenserna är Nisha Besara. Nisha är en erfaren och efterfrågad moderator och till vardags VD för teaterverksamheten Unga Klara AB.

Karolina Skog
Miljöminister

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Gunnar Holmgren
Landshövding, Västernorrlands län

Erik Lövgren
Regionråd, Region Västernorrland

Svante Axelsson
Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Sverige borde vara ett permanent showroom för klimatsmarta lösningar och förnybar teknik

Pär Lärkeryd
Verkställande direktör, Norra Skogsägarna
Värdegrundsstyrt ledarskap – För en värld i förändring

Christina Båge-Friborg
Head of Sustainable Business, Sandvik AB
Ledarskapets betydelse i arbetet för en hållbar utveckling

Axel Nekham
Projektledare Tillväxtverket
Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Björn Risinger
Generaldirektör, Naturvårdsverket
Sveriges miljömål leder oss mot Agenda 2030 och de ­globala hållbarhetsmålen
Tim Broooks
Avdelningschef, Tillväxtverket
Grön tillväxt, bra för företagens konkurrenskraft

 

Konferensen i Sundsvall arrangeras av Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Länsstyrelsen och Region Västernorrland.