Upphandling och giftfri vardag - Malmö den 8 mars

Välkommen till en dag med tema upphandling och giftfri vardag den 8 mars i Malmö! Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter.

​Vi diskuterar olika aktörers roller, ansvar och möjligheter. Kemikalieinspektionen presenterar hur du kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier samt vilka kemikalieregler som finns för olika produktområden. Upphandlingsmyndigheten visar hur du kan ställa krav vid upphandling och hur kraven kan följas upp.

Målgrupp: Seminariet vänder sig till dig som arbetar med eller beslutar om upphandling och inköp i offentlig sektor. Vi tror att du är upphandlare, inköpare, leverantör, projektledare, miljö- och kemikaliesamordnare, miljö- och kemikaliestrateg, chef eller politiker.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen Skåne, RUS, Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen.

 

Länk till anmälan och mer information!

 

Betalningsinformation: Deltagaravgift 500 kr (exkl moms). Fika & lunch ingår. Beloppet sätts in på Länsstyrelsens bankgiro 102-2847 i samband med anmälan senast den 1 mars. Ange ”Förnamn Efternamn, organisation, 9194005” vid inbetalning. Ingen bekräftelse på inbetalningen skickas ut.