Upphandling och giftfri miljö - 20 september Göteborg

Välkomna till en dag om upphandling och giftfri miljö
Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter. Dagen är en del i länsstyrelsernas uppdrag att stödja arbetet för miljömålet Giftfri miljö.

Information om dagen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arrangerar tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen denna utbildningsdag. Kemikalieinspektionen presenterar varför det är viktigt att arbeta förebyggande och strategiskt för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor. Upphandlingsmyndigheten visar hur du kan ställa kemikaliekrav i upphandlingar och vi diskuterar hur kraven kan följas upp. Vi diskuterar även olika roller och ansvar i upphandlingsprocessen. Som avslut på dagen kommer vi få ta del av intressanta regionala och lokala inslag inom området.

Program

09.30 Registrering, fika och mingel

10.00 Välkomna och inledning Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10.15 Giftfri miljö och kemikalielagstiftning - Kemikalieinspektionen Upphandling som verktyg för en giftfri miljö - Upphandlingsmyndigheten

12.00 Vegetarisk mingellunch

13.00 Verktyg och stöd, inklusive workshops Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten

14.30 Fika

15.00 Regionala och lokala inslag från Västra Götaland

  • Hur man kan arbeta med kemikalieplaner Victoria Lind Magnusson Göteborgs Stad miljöförvaltningen och Frida Torbäck Göteborgs Stad förvaltningen för inköp och upphandling
  • Cirkulärt mode och hållbara miljöer Birgitta Nilsson Västra Götalandsregionen
  • Det västsvenska nätverket för Giftfria förskolor och projektet 10 i topp Martina Persson, Härryda kommun

15.45 Sammanfattning av dagen Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som arbetar med eller beslutar om upphandling och inköp i offentlig sektor. Du är upphandlare, inköpare, leverantör, projektledare, strateg eller samordnare inom miljö- och kemikaliefrågor, chef eller politiker.

 

Praktiskt

Lokal: Scandic Crown på Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt men vid uteblivet deltagande eller vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras 500 kr.

Sista anmälningsdag är den 12 september.

Välkommen med din anmälan!