Upphandling och giftfri miljö - 19 september Karlstad

​Välkommen till en dag om upphandling för en giftfri miljö den 19 september i Karlstad! Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter. 

Som ett steg i arbetet med att uppnå miljömålet giftfri miljö bjuder Länsstyrelsen Värmland in till ett seminarium om kemikaliekrav i upphandlingar tillsammans med Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med, eller beslutar  om, upphandling och inköp i offentlig sektor.

Mer information om dagen samt anmälan finns på Länsstyrelsens hemsida.

Varmt välkomna med er anmälan!