Process- och samverkansledarutbildning

Den 7-8 juni kommer det erbjudas en ny möjlighet att gå en process-/samverkansledarutbildning. ​ 2015 genomfördes två utbildningsomgångar och nu upprepar vi den kursen för de som inte hade möjlighet att gå den förra gången eller som tillkommit.

Syftet med kursen är att stärka kunskaperna inom processledning för ett framgångsrikt förändrings- och processarbete vid genomförande av åtgärsprogram/strategier. Kursen tar bland annat upp praktiskt processledningsarbete med fokus på förhållningssätt samt metoder och verktyg för delaktighet. Kursen genomförs i samarbete med LEKS. 

Deltagarna ska i utbildningen:

  • få grundläggande kunskaper i förändringsledning med inriktning på urval av och engagemang hos aktörer, organisation av arbetet samt hur man skapar förändring som består.
  • få möjlighet att utveckla sitt förhållningssätt till delaktighet, lärande och aktörssamverkan.
  • lära sig metoder och verktyg för möten som främjar engagemang, kreativitet och ansvarstagande, samt att anpassa mötesformer efter olika syften.
  • reflektera kring andra delar av samverkansprocesser och vilken betydelse det har för helhet, tydlighet och delaktighet.

Kursen är kostnadsfri men din länsstyrelse står för övriga kostnader som arbetstid, resa och boende. Kursen kommer att hållas i Länsstyrelsens lokaler i Uppsala.  

Sista anmälningsdag är den 15 maj. Antalet platser på kursen är 25.

Vi eftersträvar en jämn fördelning mellan miljömålssamordnare respektive energi- och klimatstrateger.