Luftutsläppsgruppen

Luftutsläppsgruppen RUS samarbetar med Naturvårdsverket, Energimyndigheten, SMED (Svenska MiljöEmissionsData) kring behovet av regionala data om luftutsläpp samt kvalitetssäkring av utsläppsuppgifter. Nedan finns länkar till mötesanteckningar och tillhörande dokument.