Inom utvecklingsområde luft arbetar RUS med utveckling, uppdatering och kvalitetssäkring av den nationella emissionsdatabasen i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Sveriges kommuner och Landsting och med SMED som utförare. Vidare har RUS under 2015 och 2016 en representant i Miljömålsberedningens referensgrupp för att fram en strategi för en samlad luftvårdspolitik.