Ekosystemtjänstseminarium 2013

Vad betyder ekosystemtjänster för samhällsplanering, näringsliv och naturvård? Det var temat för seminariet som anordnades av RUS, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholm den 12 november 2013. Här kan du ta del av dokumentationen från dagen.

Den 12 november hölls ett heldagsseminarium om ekosystemtjänster. Syftet med konferensen var att förklara och fördjupa sig i ekosystemfrågorna och hur man kan värdera dessa. Cirka100 personer deltog – hälften från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen och övriga från nationella myndigheter som Miljödepartementet och Naturvårdsverket samt från kommuner och universitet.

De frågor som togs upp var följande:

  • Nuläge – vad händer internationellt och vad händer i Sverige.
  • Hur diskuteras begreppen på nationell och internationell nivå. Utredningar och arbeten som pågår av NV, SRC/SEI, framtidskommissionen och andra uppdrag.  
  • Framåt – vad behöver vi regional och lokalt och för att kunna arbeta med ekosystemtjänster/ansats/?
  • Vad kan vi arbeta med för åtgärder och hur kan vi följa upp miljömålen och preciseringarna som handlar om ekosystem och resiliens.

 

Föreläsningar