Ekosystemansats/ biologisk mångfald

Logo Ekosystemtjänster

Utvecklingsområdet syftar till att tydliggöra begreppet, kommunikationsmöjligheterna och ta fram vägledning för arbete på regional och lokal nivå. Det ska också ge ökad kunskap om biologisk mångfald och betydelsen av ekosystemtjänster för människa och samhälle.

Insatser inom området

Seminarium 12 november 2013: Vad betyder ekosystemtjänster för samhällsplanering, näringsliv och naturvård?

Seminariet anordnades av RUS, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholm den. Dokumentation från seminariet.