Utvecklingsområden

RUS bedriver ett utvecklingsarbete tillsammans med nationella myndigheter (inte minst målansvariga). Vårt mål är att fortsätta arbeta med utveckling av miljömålsuppföljningen inom olika områden – indikatorutveckling, förbättrade dataflöden, datasamordning, användarfrågor med mera.

Bedriva arbete inom bland annat kulturmiljö, god bebyggd miljö, transporter och energi/klimat. Vid behov finansierar vi utvecklingsinsatser.