Vatten

Syftet med utvecklingsområdet är att bevaka vad som sker inom området vatten och då framförallt inom vattenförvaltning. Genom VISS finns underlag både om tillstånd och om åtgärdsarbete i vatten. Mycket har tagits fram och mer är på gång. Det är viktigt att länsstyrelsernas arbete inom miljömålssystemet stäms av med det inom vattenförvaltningen. Det handlar om att förhindra dubbelarbete, att undvika att viktiga frågor tappas bort och att utnyttja de lösningar som finns. Till exempel har RUS medverkat i projekt där man undersökt hur underlag från VISS användas för att utveckla nya indikatorer för olika miljökvalitetsmål kopplade till vatten.