Lync-möten inför regional uppföljning av miljömålen 2013

Som ett stöd inför den årliga regionala uppföljningen av miljömålsarbetet bjuder RUS in till ett antal möten via Lync mellan målansvariga på de nationella myndigheterna och länsstyrelserna.
 
Målgrupp: Nationellt målansvarig och målansvariga på respektive länsstyrelse.

Sidan kommer att fyllas på med underlagsmaterial inför och dokumentation från mötena efter hand.

Tips för att lyssna på ljudfilerna!

Beroende på vilket program som är associerat till filtypen ".wmv" på din dator kan du antingen snabbspola i inspelningen eller så kan du det inte.

Om du har "Windows Media Player" associerat till wmv-filer så kan du inte snabbspola i inspelningen eftersom filen bara "streamas".

  • Lösning 1: Spara ner filen på din dator och öppna filen därifrån.
  • Lösning 2: Associera filtypen wmv till programmet "Windows Media Center", då kan du öppna direkt från webbplatsen och spola fram och tillbaka.
    Så här ändrar man associatiionen: Klicka på Windows-symbolen längst ner till vänster på din bildskärm > Standardprogram > Associera en filtyp eller ett protokoll med ett program

9 september, kl 13-15: Ingen övergödning

 12 september, kl 13-15: Hav i balans

16 september, kl 9.30-11.30: Levande sjöar och vattendrag

16 september, kl 13.30-15.30: Grundvatten av god kvalitet

17 september, kl 13-15: Giftfri miljö

24 september, kl 10-12: Ett rikt växt och djurliv

3 oktober, kl 9.30-11.30: Ett rikt odlingslandskap

8 oktober, kl 13-15: Målövergripande möte om KULTURMILJÖ

10 oktober, kl 13-15: Frisk luft

11 oktober, kl 10-12: Myllrande våtmarker

14 oktober, kl 13-16: Begränsad klimatpåverkan

15 oktober, kl 13.15-15.15: God bebyggd miljö

24 oktober, kl 13.00-14.30: Skyddande ozonskikt

29 oktober, kl 13.00-14.30: Säker strålmiljö (inställt; nytt datum planeras i november)

4 november, kl 13.00-15.00: Bara naturlig försurning

 

OBS! Inga Lync-möten för:

Storslagen fjällmiljö: Frågorna hanteras under fjällgruppens möte den 4-5 september.

Levande skogar: Skogsstyrelsen disktuterar uppföljningen på ett möte den 10 oktober. Tar kontakt med lst-kontakter därefter.