Information och riktlinjer 2014

Information och anvisningar från Naturvårdsverket

Anvisningar för den regionala årliga uppföljningen 2014

Vägledning för regional bedömning 2014

Lync-möten

Även i år kommer det att anordnas målspecifika möten via Lync mellan målsansvariga på nationell nivå och länsstyrelserna.

Utöver de målspecifika mötena anordnas ett möte för miljömålssamordnarna om anvisningarna och ett särskilt målövergripande möte för kulturmiljö.

Mötena hålls under de två första veckorna i september och finns upplagda i  kalendern. Närmare information om respetkvie möte hittar ni via länken i rutan till höger. Kallelser skickas ut separat.