Information och riktlinjer 2013

Information och anvisningar från Naturvårdsverket

 förhandsinfo juni 2013 om den regionala årliga uppföljningen 2014_130626.pdf

 Anvisningar för den regionala årliga uppföljningen

Lync-möten

Även i år kommer det att anordnas möten via Lync mellan målsansvariga på nationell nivå och länsstyrelserna.

Se under september och oktober i kalendern för planerade möten samt i rutan till höger. Kallelser skickas ut separat.