Information och riktlinjer 2012

På denna sida samlas underlag (riktlinjer, mötsprotokoll, mötesunderlag mm) inför miljömålsbedömningarna 2012.

Naturvårdsverkets information om uppföljningen

info-regionalt-länen-årlig-uppföljning.2013.pdf

Naturvårdsverkets beslut om den regionala uppföljningen

beslut-anvisningar-regional-årlig-uppföljning-2012.pdf

Naturvårdsverkets anvisningar om den regionala uppföljningen.

anvisningar-regional-årlig-uppföljning-2012-120831.pdf

 presentation-anvisningar-regional-arlig-uppföljning-2012.ppt

Så bedömer du miljökvalitetsmålen på regional nivå, 2012 (kräver lösenord för inloggning på miljömål.se/arbete)

 

Möten

Inför de nationella och regionala målansvariga myndigheternas årliga uppföljning av miljömålsarbetet bjöd Naturvårdsverket den 10 september in till ett heldagsmöte med målarbetsgruppen och länens miljömålssamordnare.

Syftet med dagen var att diskutera hur målbeskrivningarna skulle bli användbara både regionalt och nationellt men också att behandla gemensamma frågor kring årlig uppföljning.

Läs anteckningarna från 10 september mötet

Lyncmöten inför årets miljömålsuppföljning

Som ett stöd inför arbetet med att följa upp miljömålsarbetet bjöd RUS in till ett antal möten via Lync mellan målansvariga på de nationella myndigheterna och länsstyrelserna. Underlag inför och dokumentation från mötena finns under länken uppe till höger.