Årlig uppföljning 2016 - Bara naturlig försurning

Inför den årliga uppföljningen av miljömålen 2016 har vi inte planerat in något webbmöte för miljömålet Bara naturlig försurning.

Anledning till detta är att det för tillfället saknas nationell ansvarig representant för målet på Naturvårdsverket.
Den nationella myndigheten har en så pass viktig roll vid dessa möten att det därför inte känns lika angeläget att genomföra mötet.

Nedan finns länkar till underlag inför årets uppföljning samt underlag från fjolårets webbmöte och länens bedömningar av 2015.

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Bara naturlig försurning 2015

Nationell årlig uppföljning 2016

FU 2015

 

Länkar till anvisningar, tidplan och övriga möten finns under  Information och riktlinjer 2016